Gigassembly ledarskapsprogram-4

Novares hållbarhetsprogram hos the world economic forum

Vid den första programträffen var deltagarna på plats hos the World Economic Forum i Genève för att diskutera hållarberhetsfrågor och näringslivets roll med fokus på utveckling och utväxling av hållbara affärsmodeller.

Utöver möten med the World Economic Forum besökte gruppen World Trade Organization (WTO), Svenska Ambassaden i Genéve och Nestlé.

En tydlig insikt från resan var vikten av det nya ledarskapet:

“The leadership needed in coming years will – perhaps more than ever – need to combine science with feelings, top-down with bottom-up, ego-less leadership with strong convictions and profitability with a broader stakeholder perspective”

“The challenges are clear, many of the technical solutions are already here. The future is upon us. The question is: will the leadership manage to lead the way in time?”

Behöver du snabbt en interims konsult för att lösa ett kort eller långt behov? Då löser vi det! Eller är du kanske en gigare som vill ingå i vårat nätverk?Vem du än är du välkommen in i vårat matchningsforum för gig i Sverige!

Hur ser du på trenden kring tillfälliga uppdrag?

– Första gången jag kom i kontakt med konceptet var efter mina studier. Jag sökte arbete precis som mina kompisar och trots att jag hade bättre kvalifikationer än mina kurskamrater fick jag inte ens svar när jag sökte jobb, jag förstod att arbetsmarknaden för mig med utländskt namn skulle bli tuff. Då vände jag mig till ett bemanningsbolag för att få en chans. Jag kommer ihåg när jag var med på min första julfest på företaget där jag var inhyrd konsult och skämdes över att jag inte hade ett ”riktigt jobb”. Idag är det helt annorlunda och något som allt fler väljer. En studie från McKinsey visar att ungefär 20 % i Europa och USA är visstidsanställda och 70 % av dessa har valt den fria formen. Vi möter till och med arbetsgivare som har svårt att knyta till sig attraktiv arbetskraft eftersom många vill ha kortare konsultanställning!

Tre tips för att dra nytta av gigekonomin bäst
  • Se möjligheterna i att kunna täcka extra behov inom alla områden – inte bara vid stora IT-projekt.
  • Se på gigekonomin med långsiktighet – det går att planera ett tillfälligt team med specialkompetens även för en kommande utmaning.
  • Våga lite extra i tillfälliga anställningar – mångfald och nya perspektiv utvecklar både medarbetare och företag!

Latest posts

Gigassembly ledarskapsprogram-4

Vi på Novare Leadership Academy är i full gång med att forma maximum

How will Covid-19 affect the labor market?

Vi på Novare Leadership Academy är i full gång med att forma maximum

What is gig economy and who is a gigger?

Vi på Novare Leadership Academy är i full gång med att forma maximum