Öka innovationskraften i företaget med tillfälliga team

Allt fler svenskar väljer att jobba som professionell konsult eller frilans. Många företag ser också möjligheterna med den typen av arbetsformer.
– Som ledare får du inte bara en chans att bygga ett kompetent team under en tidsbegränsad utmaning. Du kan också skapa mer kreativitet i gruppen genom att anlita personer med olika bakgrund och perspektiv, säger Sohaila Bagger-Sjöbäck, grundare av GigAssembly.

Arbetsmarknaden ändras snabbt och en av de tydligaste trenderna inom arbetslivet är att den så kallade ”gig-ekonomin” växer. Det vill säga att personer som arbetar uppdragsbaserat istället för att ha en traditionell anställning, så kallade ”giggare”, blir allt fler. 

En majoritet av svenskarna säger att de kan tänka sig att jobba uppdragsbaserat. Och det finns analytiker som förutspår att hela 80 procent av den globala arbetsstyrkan kommer bestå av tillfälliga uppdragstagare år 2030. 

Även som företagare finns många fördelar. 

– I dag är det viktigt att vara snabbrörlig och flexibel, inte minst när det gäller kompetensförsörjning. Genom att bygga upp ett nätverk av konsulter inom olika kompetensområden står företagen bättre rustade för nya utmaningar, säger Sohaila Bagger-Sjöbäck, grundare av GigAssembly, en plattform där företag på egen hand kan söka efter professionella konsulter. 

– Ibland behöver man ett tillfälligt team för att lösa en specifik utmaning under en begränsad tid. Då är det bra att snabbt kunna ta vara på den specialistkompetens som finns tillgänglig.  

Våga testa nytt

Att ta in professionella konsulter under en tidsperiod kan vara utvecklande för både medarbetarna och företaget. 

– Det gör det lättare att våga testa nya vägar – att anlita personer med olika perspektiv och bakgrund, säger Sohaila Bagger-Sjöbäck. 

Forskning visar nämligen att mångfald och olikheter inte bara är positivt för arbetsklimatet, det gör också företaget mer konkurrenskraftigt. 

– I en grupp där alla alltid tänker lika händer sällan något nytt. Men genom att bygga team med olika kompetenser och perspektiv skapar du kreativitet och innovationskraft. Framgångsrika team kännetecknas av att man tar tillvara individernas olika styrkor.

Smidigare matchning

För att göra det enklare för både företagen och de professionella konsulterna på arbetsmarknaden har HR-koncernen Novare lanserat den digitala mötesplatsen GigAssembly. Konsulterna skapar en profil i plattformen och företagen kan på egen hand söka efter professionella konsulter från Novares breda nätverk. 

Många är interimskonsulter med seniora titlar och fokus är lite längre uppdrag. Alla konsulter har dessutom verifierats med BankID och genomgått en bakgrundskontroll.

– Arbetsmarknaden är i förändring och då är det viktigt att vi anpassar vårt erbjudande och gör det smidigare att sammankoppla kompetens med efterfrågan. De företag som redan vet vilken kompetens de efterfrågar kan både effektivisera rekryteringsprocessen och minska kostnaderna. Vi har inga mellanhänder utan anlitar man en konsult betalar man en förmedlingsavgift vid ett tillfälle. Inget mer. 

Senaste inläggen

Topp 10 sökningar

Topp 10 sökningar 2022

2022 börjar gå mot sitt slut, och vi har sammanställt en lista över

För 80% är frilanslivet ett livsstilsval

Att arbetsmarknaden håller på att förändras är ett faktum, något som vi skrivit

Sälja konsulttjänster

Varför är det så jobbigt att sälja sina tjänster?

Många konsulter trivs i rollen som egenföretagare, men upplever själva säljarbetet som ett