Integritetspolicy

Introduktion

I vår Integritetspolicy kan du läsa i detalj om hur GigAssembly behandlar dina personuppgifter.

Här är en sammanfattning av de viktigaste punkterna från integritetspolicyn:

– GigAssembly strävar efter att i alla våra kontakter värna om individens integritet vad gäller hur vi hanterar, lagrar och skyddar personuppgifter.

– Med personuppgifter menas allt som kan knytas till en fysisk person. Det kan vara namn, kontaktinformation eller CV.

– Vår lagring av personuppgifter baseras alltid på lag, avtal, samtycke eller intresseavvägning.

– Personuppgifter som är klassificerade som känsliga kommer bara behandlas efter inhämtande av ett särskilt samtycke från dig.

– Du kan alltid kontrollera, flytta, ändra i eller begära att få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss.

Cookies

Våra webbplatser använder cookies för att göra vår webbplats mer användbar för våra besökare. Om du inte vill att webbplatsen ska använda cookies kan du stänga av funktionen i din webbläsares säkerhetsinställningar. Tänk på att vissa funktioner på webbplatsen kan komma att fungera sämre om du stänger av cookies.

Analysverktyg

Vi mäter och analyserar trafiken på vår webbplats för att kunna utvärdera och utveckla vårt sätt att presentera information samt utveckla funktionaliteter. Vi använder enbart anonymiserade uppgifter i våra analyser.