Hur påverkar Coronapandemin framtidens arbetsmarknad?

Coronapandemin har redan visa stora efterdyningar på arbetsmarknaden och samtidigt drivit på en omställning i allt snabbare takt. Exempelvis har många arbetsgivare hamnat i en situation då de utmanats till att tänka nytt kring hur olika kompetenser inom organisationen kan komma till nytta på bästa sätt.

Novares Beredskapslyftet är ett initiativ som fötts ur Coronapandemin. I stora drag handlar Beredskapslyftet om att mobilisera tillfälligt tillgänglig personal för att stödja svenska arbetsplatser som pressats hårt under Coronakrisen, SAS-permitterad kabinpersonal som skolades om till vårdpersonal är ett av de mest kända exemplen.

– Beredskapslyftet visar på att det faktiskt går att snabbt ställa om, och att det finns stora effektivitetsvinster för hela samhället att hämta om vi blir bättre på att gemensamt ta tillvara på tillgänglig kompetens, säger Sohaila Bagger-Sjöbäck, VD och grundare av GigAssembly.

Den snabba tekniska utvecklingen har länge varit en drivande faktor för den omställning som sker på arbetsmarknaden, men det är inte förrän nu under Coronapandemin som många företag tvingats till att testa den digitala arbetsformen fullt ut. För en del företag har det varit en utmaning, samtidigt som andra valt att gå över till digitalt distansarbete fullt ut, vilket kommer ha stor inverkan på hur framtidens arbetsmarknad kommer formas. Inte minst med tanke på att det öppnar upp för en global marknad för att tillsätta kompetens.

En annan möjlig effekt av Coronapandemin är att vi kommer se fler som väljer att testa gig-livet. Antingen på grund av att man förlorat jobbet till följd av krisen, eller för att man själv upptäckt fördelar med den digitala distansarbetsformen och ett flexiblare arbetsliv som den ofta medför.

– Det är svårt att sia om framtiden, men det råder inget tvivel om att framtidens arbetsmarknad kommer kunna särskiljas med ett innan och efter Corona, säger Sohaila Bagger-Sjöbäck. Jag tror att vi i framtiden kommer se alltfler giggare, och därför blir det så oerhört viktigt att vi redan nu ser över hur olika funktioner inom samhället kan anpassas för att inkludera den nya gig-arbetsformen.   

Senaste inläggen

Topp 10 sökningar

Topp 10 sökningar 2022

2022 börjar gå mot sitt slut, och vi har sammanställt en lista över

För 80% är frilanslivet ett livsstilsval

Att arbetsmarknaden håller på att förändras är ett faktum, något som vi skrivit

Sälja konsulttjänster

Varför är det så jobbigt att sälja sina tjänster?

Många konsulter trivs i rollen som egenföretagare, men upplever själva säljarbetet som ett