Hur påverkar Coronapandemin framtidens arbetsmarknad?

Coronapandemin har redan visa stora efterdyningar på arbetsmarknaden och samtidigt drivit på en omställning i allt snabbare takt. Exempelvis har många arbetsgivare hamnat i en situation då de utmanats till att tänka nytt kring hur olika kompetenser inom organisationen kan komma till nytta på bästa sätt.

Novares Beredskapslyftet är ett initiativ som fötts ur Coronapandemin. I stora drag handlar Beredskapslyftet om att mobilisera tillfälligt tillgänglig personal för att stödja svenska arbetsplatser som pressats hårt under Coronakrisen, SAS-permitterad kabinpersonal som skolades om till vårdpersonal är ett av de mest kända exemplen.

– Beredskapslyftet visar på att det faktiskt går att snabbt ställa om, och att det finns stora effektivitetsvinster för hela samhället att hämta om vi blir bättre på att gemensamt ta tillvara på tillgänglig kompetens, säger Sohaila Bagger-Sjöbäck, VD och grundare av GigAssembly.

Den snabba tekniska utvecklingen har länge varit en drivande faktor för den omställning som sker på arbetsmarknaden, men det är inte förrän nu under Coronapandemin som många företag tvingats till att testa den digitala arbetsformen fullt ut. För en del företag har det varit en utmaning, samtidigt som andra valt att gå över till digitalt distansarbete fullt ut, vilket kommer ha stor inverkan på hur framtidens arbetsmarknad kommer formas. Inte minst med tanke på att det öppnar upp för en global marknad för att tillsätta kompetens.

En annan möjlig effekt av Coronapandemin är att vi kommer se fler som väljer att testa gig-livet. Antingen på grund av att man förlorat jobbet till följd av krisen, eller för att man själv upptäckt fördelar med den digitala distansarbetsformen och ett flexiblare arbetsliv som den ofta medför.

– Det är svårt att sia om framtiden, men det råder inget tvivel om att framtidens arbetsmarknad kommer kunna särskiljas med ett innan och efter Corona, säger Sohaila Bagger-Sjöbäck. Jag tror att vi i framtiden kommer se alltfler giggare, och därför blir det så oerhört viktigt att vi redan nu ser över hur olika funktioner inom samhället kan anpassas för att inkludera den nya gig-arbetsformen.   

Senaste inläggen

remote yrken

Topp 10 yrken som fungerar på distans

Drömmer du om att jobba från en strand i Karibien, eller kanske från

gigekonomi

En växande gigekonomi skapar en ny spelplan

Det har skett stora förändringar på arbetsmarknaden bara under de senaste åren. Den

GigAssembly_konsulter

Så planerar du dina gigs och din pension – våra erfarna konsulter delar med sig av sina tips

Vi har intervjuat tre erfarna konsulter från GigAssemblys konsultnätverk för att inspireras av