Hur kan ditt företag attrahera de bästa konsulterna?

Med en arbetsmarknad i förändring, parallellt med nya kompetensbehov som växer fram, ökar konkurrensen om de bästa talangerna. Här listar vi några tips på hur ni som företag kan attrahera de bästa konsulterna att prioritera just ert uppdrag.

  • Tänk på att inte enbart lägga tid på att definiera och formulera vad du som uppdragsgivare vill få ut av konsulten. Lägg lika mycket tid på att beskriva hur uppdraget kan vara meriterande för konsulten. Vilken betydelse har uppdraget i ett större perspektiv, och vilka avtryck kommer konsulten i sin roll eventuellt att lämna efter sig?
  • Ett rimligt konsultarvode är givetvis fundamentalt, men även andra personalfördelar kan vara värda att lyfta fram. Kommer konsulten ha tillgång till expertkompetens inom nätverket eller personlig kompetensutveckling? Finns det möjlighet för konsulten att ta del av bolagsförhandlade erbjudanden, eller gemensamma team-aktiviteter?
  • Individanpassa arbetsupplägg eftersom många har olika behov och befinner sig i olika skeenden av livet. Genom att lägga fokus på att göra det tydligt vilket jobb som ska göras och vilka förväntningar man har på konsulten, kan man som uppdragsgivare ofta vara lite mer flexibel kring hur och när jobbet ska utföras. Dessutom är friheten att styra över sin egen tid viktig för många som just av den anledningen valt att konsulta.
  • Förbered din onboarding så att du som uppdragsgivare kan vara tydlig kring ramverk och förväntningar redan i rekryteringsfasen. Vilken budget har konsulten att röra sig med? Inom vilka tidsramar ska olika arbetsuppgifter färdigställas? Hur ser den interna rapporteringskedjan ut och vilka befogenheter har konsulten i sin roll? Tydlighet gör det lättare att sälja in uppdraget, dessutom stärks ditt anseende som uppdragsgivare om uppdragen överensstämmer med konsulternas förväntansbild.

Skapa ditt företagskonto på GigAssembly idag och börja söka efter professionella konsulter inom HR, administration, ekonomi, marknadsföring och försäljning.

Senaste inläggen

De mest uppskattade egenskaperna – om man frågar HR-experterna

Det finns många olika anledningar till att företag anlitar konsulter. I vissa fall

Så formar distansarbetet framtidens arbetsliv

I början av november besökte GigAssembly den internationella techmässan Web Summit som samlade

”Att sticka ut idag är att vara sig själv”

Maria Ergül är del av GigAssemblys konsultnätverk och arbetar som frilansande HR-konsult sedan