Spara upp till 500 000 kr per
konsult/år genom att undvika
konsultförmedlarnas påslag