De mest uppskattade egenskaperna – om man frågar HR-experterna

Det finns många olika anledningar till att företag anlitar konsulter. I vissa fall handlar det om att täcka upp en vakans i samband med exempelvis en föräldraledighet eller under en pågående rekrytering. Det kan också handla om extra stöttning i samband med arbetstoppar ofta kopplat till intensiva tillväxtfaser, eller att företag behöver en viss specialistkompetens för ett avgränsat projekt. I takt med att intresset för att gigga tilltar så ökar även utbudet av konsulter, och därmed även konkurrensen om de mest attraktiva uppdragen. Vi frågar fem erfarna HR-profiler om vilka egenskaper de uppskattar mest när de anlitar en konsult, samt om vilka kompetenser de tror kommer bli allt viktigare i framtiden.

Nina Hanses, Interim People & Organization Business Partner, AniCura

Vilka egenskaper uppskattar du mest hos en konsult? 

Som konsult är det viktigt att ha helikopterperspektiv, och verkligen förstå affären och olika drivkrafter inom organisationen. För att ro i land ett specifikt uppdrag är det alltid värdefullt att kunna få aktörer från den övriga organisationen med sig, och då är det bra om man kan visa på hur ens arbetsuppgift är relevant utifrån olika perspektiv. Sen älskar jag problemlösare, och vem gör inte det egentligen? Konsulter som har förmågan att få saker och ting gjorda, och som går till botten med ett problem, och ser till att lösa det snarare än att bara ”sortera om”.  

Vilka kompetenser tror du kommer bli extra viktiga i framtiden? 

Självledarskap blir alltmer viktigt. Som konsult har man länge utövat en viss form av självledarskap, men i takt med att distansarbete blivit naturligt på de flesta arbetsplatser, så ställs det idag högre krav på att själv leda sina arbetsuppgifter i mål. Som ett nästa steg i denna utveckling kommer det bli extra värdefullt att ha förmåga att prioritera och fatta beslut, det finns inte utrymme längre att samlas i stora möten och eftersträva konsensus. Vidare tror jag att vi kommer fortsätta jobba ännu mer i projektform tillsammans med personer med olika specialistkompetens. Därmed kommer det vara extra värdefullt att ha erfarenhet att kunna driva komplexa projekt, ofta med en internationell spelplan.

Sofie Knutsson, HR-Chef Sverige, Kry

Vilka egenskaper uppskattar du mest hos en konsult? 

Jag uppskattar de som är orädda. De som vågar kasta sig ut i nya miljöer, som vågar ställa frågor och testa sig fram. Det förutsätter dock att man samtidigt är lyhörd och inlyssnande.

Vilka kompetenser tror du kommer bli extra viktiga i framtiden?

Svår fråga. Jag tror att en grundläggande affärsförståelse kommer efterfrågas allt mer, det vill säga förmågan att arbeta affärsnära utifrån ett HR perspektiv. Det läggs allt större vikt vid att det vi gör verkligen bidrar till affären, och inte bara är ”trevliga initiativ” eller bra saker som egentligen inte tillför med något värde.

Joakim Groth, Talent Acquisition Manager, Coca-Cola

Vilka egenskaper uppskattar du mest hos en konsult?

Att vara nyfiken, ansvarstagande och vilja leverera utifrån uppdragets förväntningar skulle jag säga är grundförutsättningar. Jag uppskattar även att konsulten har förmågan att snabbt anpassa sig till nya situationer och hitta lösningar i en föränderlig miljö. Att ha förmågan att socialt navigera i en ny organisation, skapa förtroende och bygga relationer är också uppskattade egenskaper som bidrar till resultat.

Vilka kompetenser tror du kommer bli extra viktiga i framtiden?

Återknyter till tidigare svar. Det pratas mycket om digitaliseringen; en förändring som går allt snabbare och påverkar vår arbetsmarknad. I denna accelererande förändring tror jag att anpassningsförmåga, kreativ problemlösningsförmåga och förändringsbenägenhet blir allt viktigare. Det innefattar att fortsätta vara nyfiken, våga tänka nytt och testa nya vägar. Det har inte minst de senaste två åren lärt oss.

Johanna Alvemur, HR Transformation Director, Trustly

Vilka egenskaper uppskattar du mest hos en konsult?

Flexibilitet är väldigt viktigt, såväl som förmåga att snabbt sätta sig in i ny information och på så vis kunna omsätta och applicera sin kunskap på ett effektivt sätt. Sedan får man inte underskatta den sociala aspekten och förmågan att kunna samarbeta med andra.

Vilka kompetenser tror du kommer bli extra viktiga i framtiden?

Ledarskapsförmåga, teknisk kompetens och erfarenhet av affärsorienterad organisationsutveckling i internationell miljö. Gärna i kombination av varandra.

Maria Sönne, Head of People and Culture, Lynxeye

Vilka egenskaper uppskattar du mest hos en konsult? 

Som konsult är det oerhört viktigt att vara anpassningsbar. En annan viktig förmåga är att snabbt kunna sätta sig in i organisationen och omsätta.

Vilka kompetenser tror du kommer bli extra viktiga i framtiden? 

Jag tror att det kommer bli ännu mer viktigt att jobba ännu mer affärsnära i framtiden, för att inte tala om ett utökat hållbarhetsperspektiv. Dessutom tror jag att centraliseringen av HR-funktionen kommer att justeras till att bli mer lokal, och mötet människor emellan blir extra viktigt, och att andra arbetsuppgifter inom bland annat HR-sektorn digitaliserar i högre utsträckning än idag. Jag tror även att förändringsledning i form av olika coacher kommer att bli viktigare för att öka takten i transformationen.

Senaste inläggen

Topp 10 sökningar

Topp 10 sökningar 2022

2022 börjar gå mot sitt slut, och vi har sammanställt en lista över

För 80% är frilanslivet ett livsstilsval

Att arbetsmarknaden håller på att förändras är ett faktum, något som vi skrivit

Sälja konsulttjänster

Varför är det så jobbigt att sälja sina tjänster?

Många konsulter trivs i rollen som egenföretagare, men upplever själva säljarbetet som ett